Sylvie De Craecker  0032/9 311 66 63    0032/47 7606 661      Sylvie@sydecsalesandconsultancy.be

      Sydec

Sydec is een éénmansbedrijf opgericht door mezelf – Sylvie De Craecker. Na jaren ervaring in loondienst, had ik de nood om op eigen benen te staan en besloot ik Freelance verkoper/consultant te worden.

Mijn verhaal

                            "

Sales Consultancy

Een verkoop gebeurt jammer genoeg meestal niet zo maar, hier gaat vaak een proces aan vooraf. Een verkoopproces is iets doordacht en vraagt tijd. Heeft u die tijd of steekt u deze liever in zaken die u beter liggen?  

Diensten